Reflexen;

belangrijke bouwstenen in de ontwikkeling​​​

​Wat zijn reflexen?
 

De stereotype bewegingen die een baby maakt zonder erover na te denken noemen we reflexen.  Juist deze bewegingen vormen de basis voor een gezonde ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel.

Er zijn reflexen die levenslang een rol blijven spelen in ons leven. Daarnaast zijn er primaire reflexen, die op een bepaald moment in ons leven behoren te integreren. Ze verdwijnen naar de achtergrond en komen in rust. 

Wat is reflexintegratie?

Reflexen die een bepaalde periode een rol spelen en daarna naar de achtergrond gaan en in de rust komen zijn geïntergreerd. Dit integreren van reflexen is belangrijk in de ontwikkeling voor, de ogen, de oren en het schrijven, en bepaalt mede de motorische ontwikkeling. 

Als primaire reflexen niet,  of deels integreren blijven ze actief. Dit kan voor problemen zorgen. Het kan leiden tot een vertraging in de ontwikkeling, en gedrags, leer, en concentratie-moeilijkheden geven. Ook gevoelens van angst, onveiligheid, onzekerheid en stress, kunnen een gevolg zijn van actief aanwezige reflexen. Goed geïntegreerde reflexen zijn daarom de belangrijke bouwstenen voor de verdere ontwikkeling!

 

gallery/children-65584_1920
gallery/blisskid2 (5)

Programma Reflexintegratie

Om reflexen opnieuw te integreren is er een speciaal programma dat gevolgd kan worden. Twee benagrijke grondleggers in het ontwikkelen van speciale programma's om reflexen te signaleren en te integreren zijn: MNRI Reflexintegratie®. MNRI staat voor Masgutova Neurosensomtorische Reflex Integratie en is ontwikkeld door dr. Svetlana Masgutova. RMT® staat voor Ritmic Movement Training en is ontwikkeld door Moira Dempsey

In combinatie met MNRI en RMT is een programma op te bouwen om reflexen te integreren. Het is een op beweging gebaseerd programma om reflexen te integreren en in "ruststand" te brengen. Het is een fijne training voor kinderen omdat deze aansluit bij hun verlangen om te bewegen. De bewegingen die vanuit de RMT en MNRI  aangeboden worden, zorgen ervoor dat blokkades en hiaten in de ontwikkeling weer op gang komen en het kind of de volwassene weer in zijn of haar kracht kan komen.
 

Juist in deze tijd met hulpvragen van kinderen op het gebied van leren, emoties, en gedrag, overprikkeling of overgevoeligheid is deze training passend en doelgericht.
Belangrijk is dat er een juist fundament ontstaat en kinderen zich stabiel verder kunnen ontwikkelen. Een trainings-programma om reflexen te integreren neemt een jaar, tot anderhalf jaar waarin er eens in 3 weken een sessie plaats vindt. Daarnaast worden er voor thuis oefeningen mee gegeven.

gallery/ontwikkelingslab