Privacy Statement

gallery/blisskid2 (5)

 

Privacyverklaring

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen, houdt Blisskid, praktijk voor leer en gedragsproblemen, gevestigd aan de Jacob Marisstraat 5, 7312 RS te Apeldoorn een registratie bij van uw directe persoonlijke en therapeutische gegevens.

Op deze registratie is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens.

Doel van de persoonsregistratie

Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om een zo efficiënt mogelijke zorg te kunnen bieden en die voor het doel van de persoonsregistratie nodig zijn. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.

Verwerking van de persoonsregistratie

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als u toestemming heeft verleend voor de verwerking van de gegevens.

Toegang tot de persoonsgegevens en geheimhouding

Enkel de Praktijkhouder van Blisskid heeft toegang tot de persoonsgegevens. De praktijkhouder heeft een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsverplichting vervalt indien een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking gegeven wordt.

Blisskid draagt zorg voor een zodanig adequate beveiliging van de gegevens die over u (zowel digitaal als schriftelijk) vastgelegd zijn, dat personen die niet inzagegerechtigd zijn zich geen toegang tot deze gegevens kunnen verschaffen.

Beveiliging

Blisskid heeft technische en organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Indien er informatie moet worden opgevraagd of gedeeld, vraagt Blisskid u altijd eerst om toestemming en indien nodig worden vertrouwelijke gegevens via een beveiligde e-mail gedeeld.

Verwijdering van de gegevens

De financiële administratie en de hierbij horende gegevens worden 7 jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd. De voor behandeling noodzakelijke gegevens worden 15 jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd.

Inzage van de opgenomen gegevens

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Gegevens die in de financiële administratie zijn vastgelegd en die van belang zijn voor u kunnen altijd opgevraagd worden. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, of dat er gegevens vastgelegd worden die in strijd zijn met de AVG of dat gegevens niet ter zake doen, dan kunt u verzoeken deze te wijzigen of te vernietigen.

Externe Links

Op de Blisskid-website zijn links te vinden naar websites die niet van Blisskid zijn. Blisskid is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacy beleid van deze andere websites.